Září 2013

Kapitola 8.

27. září 2013 v 19:47 | Vypravěč

Když Robin dodělal jídlo pro všechny tři členy výpravy, což Mazlík přivítal s pokorným nadšením, jak mu bylo vlastní, zatímco Homér s povytaženým obočím a trochou pohrdání (také jak mu bylo vlastní), vrhnul se Robin na přípravu věcí, které si chtěl vzít s sebou. Jenže vzhledem k tomu, že nevěděl, kam se chystá a co ho tam čeká, nebyl si jist, na co se vlastně připravuje. Obrátil se tedy na Homéra s dotazem, kam vyráží.

Kapitola 7.

25. září 2013 v 3:13 | Vypravěč

Mezitím Princezna Rádkyně v Paláci Nauky stonala. Věděla, že bude postupně slábnout, bolest bude nabírat na intenzitě, a nakonec, pokud jí Klíčník nepomůže, za několik týdnů zemře. A v takovém případě se nebude moci vrátit na svou planetu, k Vládci, a tam pokračovat ve své existenci, a její duše bude navěky uvězněná ve stavu nevědomí. Princezně byl sice nablízku Palácový lékař, i její rodina, všichni ale věděli, že jí pomoci nemohou a že musí pouze čekat a doufat, že se Robinovi podaří získat Klíč k Princeznině záchraně.

Kapitola 6.

24. září 2013 v 20:12 | Vypravěč

Robin, s Mazlíkem v patách, slezl z postele. Byl rozhodnutý, že přistoupí alespoň na chvíli na to, že k němu domu skutečně právě přišla tak trochu obézní, ale hlavně mluvící kočka, která po něm chce, aby se dohromady vypravili na cestu za Klíčem, který má zachránit Princeznu Rádkyni. Ale i tak měl Robin pár podmínek. Skrčil se k Homérovi, aby si mluvili z očí do očí.

Kapitola 5.

24. září 2013 v 0:53 | Vypravěč

Robin neměl žádná pečená kuřátka. Vlastně ani nepečená. Nemohl tedy Homérovi posloužit. Znovu si lehl na postel a zíral do stropu a snažil se nepanikařit. Pak zavřel oči. Přemýšlel jak by takovou situaci zvládl jeho oblíbenec, Don Quijote z knihy Don Quijote de la Mancha. Robin tu knížku miloval a měl tendence se k jejímu hrdinovi často obracet s vnitřními a překvapivě nikdy nezodpovězenými dotazy.

Kapitola 4.

24. září 2013 v 0:21 | Vypravěč

Předtím, než budu dál vyprávět o tom, co potkalo Robina a Homéra na strastiplné pouti za Klíčem, který měl zachránit Princeznu Rádkyni, musím se vrátit ke dni, kdy Archibald nalezl na břehu moře krabici s malým řvoucím Robinem.